Emocje i agresywne zachowania wśród psów! Rola emocji w sytuacjach ugryzień!

Agresywne zachowanie psów są ogólnie dzielone na dwie główne kategorie: zachowania drapieżnicze i agresję afektywną. Różnią [...]

▶️Agresywne zachowanie psów są ogólnie dzielone na dwie główne kategorie: zachowania drapieżnicze i agresję afektywną

▶️Różnią się one przede wszystkim celem oraz regulacją neuronową.

▶️Schematy ruchowe drapieżników stanowią część
zachowań, związanych ze zdobywaniem jedzenia – celem jest zdobycie pokarmu poprzez zabicie i konsumpcję ofiary.

▶️W przypadku psów, sekwencja drapieżnicza zawiera różne schematy ruchowe (bardziej ogólnie definiowane jako
zachowania drapieżnicze, zachowania łowieckie):


➡️zorientowanie na ofiarę,
➡️śledzenie wzrokiem,
➡️ukąszenie,
➡️zabójcze ukąszenie,
➡️wypatroszenie

➡️konsumpcja
▶️W literaturze opisane jest, że psy mogą zaangażować się w drapieżnictwo zarówno w stosunku do
własnego, jak i innego gatunku, np. Ludzi
▶️Takie zachowanie najczęściej określane jest jako „agresja drapieżnicza”.

Uznaje się to za pozbawiony emocji, nieafektywny rodzaj agresji, gdzie komunikacja pomiędzy jednostkami nie istnieje, a
pobudzenie empatyczne jest niskie.
▶️Z drugiej strony agresja społeczna/afektywna,(która może być ofensywna lub
defensywna) posiada silny element komunikacyjny i towarzyszy mu istotna aktywacja empatii.
▶️Agresja społeczna
ma na celu: ➡️zwiększyć dystans pomiędzy jednostkami
➡️uniknąć negatywnych skutków relacji poprzez
demonstrację zachowań zastraszających (np. warczenie, stroszenie się, kłapanie zębami)
▶️Agresja afektywna

wywoływana jest:
➡️ przejściowymi stanami emocjonalnymi np. frustracją, lękiem, irytacją, strachem.

Poza powyższymi

różnicami, regulacja neuronowa agresji drapieżniczej i afektywnej uaktywnia różne struktury mózgu.