Relacja psa z człowiekiem

Podczas 30 000 lat bliskiej koegzystencji  psy wypracowały specyficzne umiejętności, które pozwalają im na elastyczną [...]

Podczas 30 000 lat bliskiej koegzystencji  psy wypracowały specyficzne umiejętności, które pozwalają im na elastyczną komunikację z człowiekiem. Istnieją dowody sugerujące, że relacja „człowiek-pies” może być określana jako „przywiązanie” i znacząco przypominać tę znaną z relacji pomiędzy niemowlętami i ich głównymi opiekunami (1 i 2).

Dokładniej mówiąc, proces kohabitacji (związek dwóch partnerów mieszkających razem, między którymi zachodzą bliskie relacje) i przywiązanie pomiędzy psem a człowiekiem powoduje, że oba te gatunki zmieniły swoje umiejętności komunikacyjne, czego rezultatem jest poprawne odczytywanie i rozumienie sygnałów wysyłanych przez inne gatunki. Pies jest skomplikowaną istotą społeczną. Człowiek jest bardzo skomplikowaną istotą społeczną. Porozumiewanie się z psem, rozumienie go, wcale nie jest łatwe. Warto się dokształcać, szkolić, czytać, bo lepiej poznać psi język. Psy nieustannie studiują naszą komunikację, spójrzcie na nie, jak się Wam przyglądają….

 

  1. Topàl, J.; Miklòsi, Á.; Csànyi, V.; Dòka, A. „Attachment behaviour in dogs’
  2. Siniscalchi, M.; Stipo, C.; Quaranta, A. “Like Owner, Like Dog”