KULTURA OSOBISTA- terapeutyczne szkolenie grupowe

KULTURA OSOBISTA- terapeutyczne szkolenie grupowe KOMUNIKACJA, AUTOKONTROLA, REZYGNACJA, SOCJALIZACJA Szkolenie grupowe [...]

KULTURA OSOBISTA- terapeutyczne szkolenie grupowe

KOMUNIKACJA, AUTOKONTROLA, REZYGNACJA, SOCJALIZACJA

Szkolenie grupowe Kultura Osobista, to szkolenie teoretyczno-praktyczne, poświęcone zagadnieniom: komunikacji, reaktywności, autokontroli i relacji z opiekunem w treningu oraz życiu codziennym z psem. W trakcie zajęć opiekunowie dowiadują się jak emocje wpływają na zachowanie i proces nabywania nowych umiejętności przez psa.

Bardzo ważnym tematem zajęć, jest nauka poprawnej interpretacji psiej komunikacji i dobieranie adekwatnych do potrzeb psa i sytuacji sposobów reagowania.

Kultura Osobista to  zajęcia, na których psy rozwijają swoje umiejętności społeczne w stosunku do innych czworonogów i  ludzi. Umiejętności społeczne to zdolności,umiejętności które wpływają na interakcję i komunikację z innymi partnerami społecznymi, co w przypadku psa oznacza nie tylko inne psy, ale również ludzi, sąsiadów, znajomych jak i obcych.

Opiekunowie dowiadują się czym jest autokontrola, jak nad nią pracować w życiu codziennym. Na zajęciach poprzez proste ćwiczenia, powtarzane sekwencje, budujemy nową odpowiedź emocjonalną psa na sytuację, ludzi psy, obiekty, które wywołują silne emocje. Psy oswajają się z sytuacjami stresującymi by ostatecznie je zaakceptować.

Zachowania psa zmieniają poprzez łączenie przeciwwarunkowania, odwrażliwiania, metody  BAT i protokołu zmiany reakcji emocjonalno-behawioralnej.

Uczestnicy szkolenia zyskują poczucie sprawozdawczości i pewności siebie w roli opiekuna. Zyskują umiejętność przeprowadzania prawidłowego treningu w domu, na spacerze, zgodnego z  prawami uczenia się psa, majać na uwadze jego dobrostan.

PODSUMOWUJĄC

Kultura Osobista to zajęcia grupowe, które ukierunkowane są na modyfikację zachowań problematycznych psa, jak i na naukę  nowych zachowań. Zajęcia są wypełnione nauką praktycznych zachowań, umożliwiających przyjemne i wygodne życie z psem.

Dużo czasu przeznaczamy na  naukę autokontroli, kształtowanie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach.

Nauka autokontroli działa również profilaktycznie i zapobiega w dużej mierze przed niepożądanymi zachowaniami jak np. reaktywność, pogoń za obiektami ruchomymi, stres związany z prze-bodźcowaniem, nadmierne szczekanie, brak koncentracji, ciągnięcie na smycz. Odzyskanie spokoju ducha i postawy pełnej ufności i akceptacji- to cel tego szkolenia. Pies poznaje przy tym wiele komend i przyjaciół :)