0
0.00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

PsiEkspert

Zapraszamy na kurs na Behawiorystę psów, Psiego psychologa

Najbliższe kursy:

 • TRENER SZKOLENIA PSÓW START Koniec Września 2022
 • TRENER SZKOLENIA PSÓW START MARZEC 2023
 • BEHAWIORYSTA PSÓW, PSI PSYCHOLOG – START MAJ 2023

BEHAWIORYSTA PSÓW, PSI PSYCHOLOG

To kurs dla absolwentów naszego kursu Trener Szkolenia Psów. Ponieważ trzymamy bardzo wysoki poziom naszego kursu trenerskiego, na kurs na BEHAWIORYSTA PSÓW, PSI PSYCHOLOG- przyjmujemy wyłącznie absolwentów naszego Kursu Trenerskiego. Jeśli kursantowi brakuje jakiegoś zaliczenia z kursu trenerskiego, może rozpocząć kurs na behawiorystę, psiego psychologa, ale będzie musiał zaliczyć wszystkie zadania z kursu trenerskiego, by otrzymać dyplom BEHAWIORYSTA PSÓW, PSI PSYCHOLOG. 

BEHAWIORYSTA PSÓW, PSI PSYCHOLOG

Ukończenie kursu Trener psów daje fantastyczną bazę do pracy z psami. Nasz kurs trenerski jest bardzo bogaty i duża jego część to zagadnienia z typowej behawiorystyki psów. Na kursie trener psów poświęcamy też dużo uwagi terapii psów problemowych, których już nie będziemy poruszać na kursie na behawiorystę, psychologa. 

Kurs dający podwójny tytuł- “Behawiorysta psów”, “Psi Psycholog” i dwa ozdobne dyplomy. 

Dlaczego podwójny tytuł? Dlaczego behawiorystką jest niewystarczająca w pracy z psami? Tutaj przeczytasz na naszym blogu.

Czerpiąc z innych niż psychologia behawioralna nurtów psychologii i psychoterapii, takich jak: terapia systemowa, terapia schematów, teorii poliwagalnej, terapii poprzez ciało i wreszcie koncentrując się na procesie, samoregulacji- możemy dokonać pięknych i trwałych zmian w jakości życia psa i opiekuna.

Nasi absolwenci dostają dwa dyplomy : “Behawiorysta psów” i “Psi psycholog” , ponieważ wiedza i umiejętności dotyczą nie tylko behawiorystyki psów ale i psychologii, terapii z innych innych nurtów psychologii i terapii. Praca z opiekunem i jego psem to  proces otwarty, interdyscyplinarny. W praktyce łączymy pracę z ciałem, z relacjami, budujemy nowe sposoby radzenia sobie z obszarami doświadczeń, które są odbierane jako problematyczne lub bolesne. Koncentrujemy się na relacji zachodzącej pomiędzy sposobem doświadczania otaczającego świata psa i opiekuna, a ich możliwościami rozwoju oraz możliwością zmiany zachowania i poszerzenia możliwości wyboru w konkretnych sytuacjach.

W pracy z psem korzystamy z terapii poznawczo-behawioralnej, terapii zorientowanej na proces, terapii systemowej, terapii schematów, teorii poliwagalnej, integracji sensorycznej i wielu innych. Nasze mocne fundamenty z kursu trenerskiego pozwolą nam rozwinąć skrzydła o te dodatkowe perspektywy naukowe. 

JAK WYGLĄDA KURS BEHAWIORYSTA PSÓW- PSI PSYCHOLOG:

Kurs dzieli się na etapy:

Etap PIERWSZY

Przyswojenie teorii:

 • Kursanci muszą przyswoić sporą porcję wiedzy teoretycznej, która jest tak wyselekcjonowana, by umożliwić prowadzenie terapii psa. 
 • Kursanci otrzymują materiały w formie wydrukowanej i w formie nagranych wykładów. Te treści kursanci muszą przyswoić i zaliczyć. Do każdego modułu teoretycznego kursanci otrzymają ćwiczenia i testy obowiązkowe do wypełnienia. 
 • Do zaliczenia części teoretycznej wymagane jest zdanie egzaminu teoretycznego na końcu kursu minimum na 81%. 

ETAP DRUGI

Praktyka. Kurs obejmuje dwa rodzaje zajęć praktycznych.

 1.  Obserwację i uczestniczenie w warsztatach “Psie rozmowy”, w których prowadzący na bieżąco interpretuje komunikację na linii pies-pies i pies -człowiek.  Zajęcia mają za zadanie pokazać jak wpływając na relację psa z opiekunem oraz odpowiednie zrozumienie i odpowiadanie na psią komunikację, możemy wpłynąć na stan psychiczny i fizyczny psa i przede wszystkim zwiększyć komfort psychiczny psa i opiekuna. 
 2.  Uczestniczenie w prowadzeniu pięciotygodniowej terapii pięciu psów. Na potrzeby kursu zaprosimy do współpracy opiekunów pięciu psów. Każdy z tych psów będzie przynależał do przynajmniej jednej z poniższych grup:

– przejawia zachowania agresywne
– przejawia zachowania lękowe
– jest niesłyszące
– jest szczeniakiem i/lub świeżo adoptowanym psem
– pies przejawiający lęki separacyjne

Proces terapii powyższych przypadkowy będzie przeprowadzany według schematu:

 • Wstępne omówienie przypadków na podstawie wypełnionych przez opiekunów formularzy. 
 • Obserwacja pracy indywidualnej z opiekunem, monitorowanie postępów na przestrzeni 5 tygodni. Szerzej o schemacie pracy terapeutycznej na końcu tekstu. 

ETAP TRZECI

-zaliczenia modułów teoretycznych
-egzamin teoretyczny
-przeprowadzenie przez kursantów 5 tygodniowej terapii zachowani z psem i opiekunem
-napisanie stadium przypadków

ZALICZENIE KURSU I OTRZYMANIE DYPLOMU:

ZASADY UKOŃCZENIA KURSU BEHAWIORYSTA- PSÓW, PSI PSYCHOLOG. Nasi absolwenci otrzymują w pierwszej kolejności certyfikaty udziału w kursie, a następnie dyplomy.

CERTYFIKAT

Po ukończeniu kursu otrzymujesz w pierwszej kolejności Certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim. Warunkiem jest:

– zaliczenie obecności na praktykach,
– zaliczenie ćwiczeń i testów z części teoretycznej,
– zdanym egzaminie teoretyczny.

DYPLOM

Do otrzymania dyplomu potrzebne przesłanie nam studium przypadku.

Studium przypadku to opis współpracy z klientem i psem, której kursant podjął się na przestrzeni 5 tygodni. Na tę potrzebę, zwerbujemy chętnych klientów, którzy w pełnej świadomości sytuacji, podejmą współpracę z naszym kursantem. Klient/opiekun, będzie też poproszony o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. 

Kursant w pracy pisemnej studium przypadku opisuje minimum trzy spotkania z klientem i wpsółprace trwająca minimum 5 tygodni. Studium przypadku musi zawierać również protokoły odwrażliwiania (jeśli będa stosowane) dzienniczki treningowe i filmi wideo.  

CENY KURSÓW:

 1. Trener szkolenia psów 5500 zł
 2. Behawiorysta psów, psi terapeuta- 4300 zł 

CZAS TRWANIA KURSÓW:

 1. Trener psów- 5, 6 miesięcy (w zależności od Świąt i dyspozycji kursantów w kontekście egzaminów i prac zaliczeniowych).
 • Behawiorysta psów, psi terapeuta: 5,6  miesięcy (może trwać dłużej w zależności od Świąt i dyspozycji kursantów).

KUST ZAWIERA NASTĘPUJĄCE MODUŁY :

KURS NA BEHAWIORYSTĘ, PSIEGO PSYCHOLOGA

ETAP 1: TEORIA

 1. KOMUNIKACJA- WYKŁADY WRAZ Z ANALIZĄ FILMIKÓW
 2. TYPY RELACJI OPIEKUN I PIES, W KONTEKŚCIE NIESIENIA POMOCY I ZMIANY ZACHOWAŃ I PRACY BEHAWIORYSTY
 3. PROCESY SAMOREGULACJI A STRES
 4. INTEGRACJA SENSORYCZNA
 5. TERAPIA ZACHOWAŃ PSÓW W OPARCIU O TEORIĘ POLIWAGALNĄ 
 6. LĘK SEPARACYJNY- NOWE PODEJŚCIE 
 7. UKŁADANIE RELACJI PSA Z KOTEM
 8. UKŁADANIE RELACJI DWÓCH PSÓW
 9. UKŁADANIE RELACJI DZIECKA I PSA
 10. PRACA Z PSEM REAKTYWNYM I AGRESYWNYM
 11. PRACA Z PSEM LĘKOWYM

ETAP 2 : OBSERWACJA PRACY BEHAWIORYSTY Z KLIENTEM I JEGO PSEM

UCZESTNICZENIE I OBSERWACJA WARSZTATÓW PSIE ROZMOWY I ANALIZA KAŻDEGO SPOTKANIA.  NAUKA INTERPRETOWANIA ZACHOWANIA PSÓW W KONTEKŚCIE KOMUNIKACJI PIES-PIES, PIES CZŁOWIEK

ETAP 3: UCZESTNICZENIE W TERAPII ZACHOWAŃ PIĘCIU PSÓW PRZEPROWADZONYCH W TRAKCIE 5 TYGODNI. 

Schemat pracy terapeutycznej:

– Spotkanie nr 1.
Pierwsze spotkanie z opiekunami ich psem, które będzie trwało około 3,5 godziny. Praca z opiekunem i psem potrwa 2 h plus omówienie 1,5 h. Podsumowania wnioski i pytania po spotkaniu. Wspólne (z podziałem obowiązków)  przygotowanie pierwszych zaleceń dla opiekuna.
-Wspólne monitorowanie pracy klienta za pośrednictwem interpretacji jego filmików i dzienniczków treningowych.
Spotkanie numer 2.
Rozwijanie warsztatu pracy podtrzymanie lub zmiana założeń dotyczących terapii i postępowania. Spotkanie prowadził Sonia Maciuszek przy obecności kursantów.
Wspólne zalecenia, ćwiczenia i dzienniczki treningowe dla opiekuna i psa.
Spotkanie numer 3.
Rozwijanie umiejętności opiekuna odnośnie trenowania i terapii zachowań w kontekście własnego psa. Pogłębienie i poszerzenie treningu i terapii psa.
Wspólne zalecenia, ćwiczenia i dzienniczki treningowe dla opiekuna i psa.

ETAP 4: SAMODZIELNA PRACA Z KLIENTEM POD OKIEM BEHAWIORYSTY

Zapisy już trwają!

Wyślij maila na adres i napisz nam, że jesteś zainteresowany tym kursem:

kursy@psi-ekspert.pl

chevron-down