0
0.00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

PsiEkspert

Zdobądź zawód INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW

Jesteśmy Instytucją Szkoleniową. Możesz ubiegać się o dofinansowanie naszych kursów w Urzędzie Pracy! Instytucja szkoleniowa: […]

Jesteśmy Instytucją Szkoleniową. Możesz ubiegać się o dofinansowanie naszych kursów w Urzędzie Pracy!

Instytucja szkoleniowa:PSI EKSPERTNumer ewidencyjny:2.12/00055/2019


KURS na INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW

KURS DLA OSÓB, CHCĄCYCH PROFESJONALNIE ZAJMOWAĆ SIĘ SZKOLENIEM PSÓW.

Mamy wielką ambicję, by absolwenci naszych kursów, byli najlepiej wykwalifikowaną kadrą w Polsce. Chcemy by wykonywali zawód Instruktora Szkolenia Psów, wyróżniając się najwyższymi kompetencjami, najlepszymi umiejętnościami oraz wysokimi standardami pracy.

KURS NA INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW organizowany przez Szkołę Psiego Eksperta :

 • Jest oparty o najnowszą wiedzę.
 • Teoria i praktyka są tak skonstruowane, by odpowiadały na oczekiwania współczesnego klienta.
 • Praktyczne zajęcia z psami budują, umiejętność płynnego szkolenia psów.
 • Uczestnicy asystują w komercyjnych szkoleniach, co daje im możliwość zdobycia cennego doświadczenia.
 • Uczestnicy potrafią szkolić psy indywidualnie i prowadzić konsultację z psami problemowymi.
 • Kursanci nabierają własnej praktyki w szkoleniu psa- potrafią płynnie szkolić psy, znają techniki, potrafią nauczyć komend i pracować nad zmianą problemowych zachowań.
 • Kursanci otrzymują wykaz komend i zachowań ważnych do nauczenia psa.
 • Kursanci potrafią efektywnie szkolić opiekunów psów.

ORGANIZACJA KURSU

Kurs składa się z:

 • 4 MODUŁÓW TEORETYCZNYCH, na które składają się wykłady przesłane pocztą w formie wydrukowanej i dostęp do wykładów w formie wideo.
 • 2 ZJAZDÓW weekendowych ( czyli cztery dni) w celu nauki komunikacji, oceny relacji. Kursanci występują w roli obserwatorów na szkoleniu komercyjnym.
 • 4 ZJAZDÓW weekendowych ( czyli 8 dni) zajęć praktycznych, w celu nauki szkolenia psa. Będziemy organizować psy na szkolenie, dla kursantów, którzy nie mają piesków.
 • 1 ZJAZDU weekendowego ( czyli dwa dni) w celu przeprowadzenia egzaminu praktycznego i teoretycznego.
 • ASYSTENTURY- podczas której, kursanci pracują jako asystenci instruktora. Każdy sam decyduje kiedy zalicza asystenturę. Jeden do dwa weekendy, po dwa szkolenia dziennie (4- 8 zajęć, każde po 1,5 h)
 • STUDIUM PRZYPADKU opracowane na podstawie minimum dwóch konsultacji indywidualnych. Studium każdy zdaje indywidualnie u prowadzącego kurs. Można do niego przystąpić po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, po przesłaniu wypełnionych ćwiczeń i po nakręceniu wszystkich filmików wideo.

PLAN KURSU:

LISTOPAD
MODUŁ TEORETYCZNY 1
Wykłady w formie wydrukowanych materiałów.
Wykłady wideo.
Ćwiczenia do wypełnienia.
Ćwiczenia do wykonania.
ZJAZD 1
2- 3. 11.2019 sobota i niedziela
12.30 Powitanie. 13.00- 14.30- praktyka, zajęcia komercyjne.
Obserwacja, kręcenie filmików, potrzebnych do wykonywania późniejszych analiz.
15.00- 16.30- omówienie.
ZJAZD 2
23- 24. 11.2019 sobota i niedziela
12.30 Powitanie. 13.00- 14.30- praktyka, zajęcia komercyjne. Obserwacja, kręcenie filmików, potrzebnych do wykonywania późniejszych analiz. Nauka interpretacji zachowań.
15.00- 16.30- omówienie.
GRUDZIEŃ
MODUŁ TEORETYCZNY 2
Wykłady w formie wydrukowanych materiałów.
Wykłady wideo.
Ćwiczenia do wypełnienia.
Ćwiczenia do wykonania.
ZJAZD 3
7- 8.12.2019 sobota i niedziela
13.00-15.30 Praktyka własna z psem
STYCZEŃ
MODUŁ TEORETYCZNY 3
Wykłady w formie wydrukowanych materiałów.
Wykłady wideo.
Ćwiczenia do wypełnienia.
Ćwiczenia do wykonania.
ZJAZD 4
11- 12.01. 2020 sobota i niedziela
13.00-15.30 Praktyka własna z psem
MODUŁ TEORETYCZNY 4
Wykłady w formie wydrukowanych materiałów.
Wykłady wideo.
Ćwiczenia do wypełnienia.
LUTY
Ćwiczenia do wykonania.
ZJAZD 5
8- 9. 02. 2020 sobota i niedziela
Praktyka z własnym psem
13.00-15.30. Data do ustalenia
ZJAZD 6
29.02.2020, 01.03.2020 sobota i niedziela
Praktyka z własnym psem
13.00-15.30.
MARZEC
ZJAZD 7
28-29.03.2020 sobota i niedziela
EGZAMIN TEORETYCZNY
EGZAMIN PRAKTYCZNY

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZĄ KURS NA INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW OTRZYMUJĄ:

 • LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW ZE ZDJĘCIEM.
 • DYPLOM INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW ZE ZDJĘCIEM.
 • ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ, zdobądź przyszłościowy zawód. Wyróżniaj się kompetencją i doświadczeniem.

 • Koszt kursu to 4.500 zł
 • Rezerwacja miejsca, po wpłacie zaliczki w wysokości 1000 zł
 • Płatność za kurs jest podzielony na raty. Płatność w całości uwzględnia 5% zniżki.
 • Koszt kursu obejmuje przerwę kawową i ciasteczka i napoje.
 • Zakwaterowanie nie jest wliczone w cenę kursu.
 • Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie Krakowa.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE NA INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW, EDYCJA 2019/2020

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez osobę zgłaszającą się na kurs maila zgłoszeniowego (z wpisaniem swojego: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, tel. kontaktowego) oraz wpłacenia wpisowego, w wysokości 1000 zł na konto organizatora, najpóźniej 15 dni od zgłoszenia mailowego:

DANE DO PRZELEWU
SONIA MACIUSZEK
61 2490 0005 0000 4530 9816 3566
DANE FIRMY
PSI EKSPERT SONIA MACIUSZEK
MICHAŁA OSSOWSKIEGO 4
30-656 KRAKÓW
NIP 734 333 45 37

z dopiskiem: “imię i nazwisko uczestnika, KURS INSTRUKTORSKI”

2. W przypadku braku wpłaty zaliczki, po 15 dniach, zgłoszenie zostaje anulowane.

3. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 Października 2019.

4. W przypadku rachunku na firmę, prosimy o przesłanie danych firmy, na adres e-mail: info@psi-ekspert.pl Nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miasto, NIP.

5. HARMONOGRAM SPŁAT RAT:

I rata 1000 zł. (zaliczka, będąca jednocześnie ratą) należy wpłacić na konto bankowe Psi Ekspert, maksymalnie 15 dni od wysłania zgłoszenia mailowego na kurs, nie później niż do 10 Października.
II rata: 1.000 zł, do 10 Listopad
III rata: 1.000 zł, 10 Grudzień
IV rata: 1.000 zł, 10 Styczeń
V rata: 500 zł, do 5 Lutego

7. W przypadku, gdy na kurs zgłosi się mniej niż 6 osób, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia daty rozpoczęcia kursu. W przypadku odwołania kursu, Organizator zwraca w ciągu tygodnia wszystkie uiszczone przez uczestnika opłaty.

8. Warunkiem uzyskania tytułu INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW:

 • 100% frekwencja na zajęciach praktycznych
 • Zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego. W sytuacji nie zaliczenia w pierwszym terminie, kursant otrzymuje wskazówki, co wymaga udoskonalenia, a następnie zdaje w kolejnym terminie.
 • Zaliczenie asystentury. Instruktor prowadzący szkolenia komercyjne, decyduje o zaliczeniu asystentury. W sytuacji nie zaliczenia w pierwszym terminie, kursant otrzymuje wskazówki, co wymaga udoskonalenia, a następnie zdaje w kolejnym terminie.
 • Przeprowadzenie studium przypadku, pod okiem prowadzącego, podczas minimum dwóch indywidualnych konsultacji. Analiza powinna być wcześniej opracowana, a tematy zgłoszone do akceptacji prowadzącego. Do prawidłowego przeprowadzenia studium przypadku, kursant potrzebuje skorzystać z wszystkich, modułów teoretycznych i zajęć praktycznych.

9. Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: info@psi-ekspert.pl.

MODUŁY TEMATYCZNE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

O PSIE

 • Ewolucja ras psów.
 • Podział ze względu na typy psa. Przeznaczenie typów ras i możliwość doradzania oraz dobierania ras do oczekiwań.
 • Pies współcześnie i jego możliwości adaptacyjne do warunków i oczekiwań.
 • Rasy psów  i  ich  predyspozycje  do szkolenia.
 • Psie zmysły. Podstawy anatomii i fizjologii psów.
 • Typowe zachowania psie i problemy, które wynikają z niemożności ich realizacji.
 • Codzienne potrzeby psa i metody ich spełnienia.
 • Etapy rozwoju psa, wyzwania, obowiązki i charakterystyka. ( Szczeniaki, młodzież, dorośli, seniorzy)
 • Socjalizacja szczeniaka, resocjalizacja nastolatka i dorosłego psa.
 • Podstawy neurochemii mózgu.
 • Podstawy psychologii psów.
 • Etogram psa

KOMUNIKACJA PSA

 • Komunikacja werbalna.
 • Komunikacja poza werbalna.
 • Mowa ciała.
 • Jak podjąć rozmowę z psem.
 • Komunikacja, do której nie mamy dostępu.
 • Komunikacja w relacji z opiekunem

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE METODY SZKOLENIA PSA

 • Współczesne, bezpieczne i poparte naukowo metody szkolenia psów, a tradycyjne.
 • Metoda szkolenia wg Psiego Eksperta.
 • Metody szkolenia psów: kształtowanie, wyłapywanie, naprowadzanie, naśladownictwo.
 • Podstawowe komendy – jak ich nauczyć, trening z klikerem i innymi markerami
 • Motywacja do pracy
 • Manipulacja nagrodami
 • Komunikacja psa – wykorzystanie w szkoleniu
 • Podejście systemowe do pracy ze zwierzęciem i jego rodziną
 • Komendy dla szczeniaka, nastolatka i dorosłego psa
 • Kształtowanie, wyłapywanie, naprowadzania, naśladownictwo – krok po kroku w praktyce
 • Nauka i praca z psem – najczęstsze sytuacje problemowe.
 • Najczęstsze tematy, poruszane na konsultacjach indywidualnych.
 • Popularne, błędne i szkodliwe porady na temat szkolenia psów – kontrargumenty.
 • Psie sporty

ZARZĄDZANIE ZACHOWANIEM PSA

 • Hunting Chain Games w zależności od etapu rozwoju: szczeniaki, młodzież, dorośli, seniorzy.
 • Brain Work – jak organizować psu czas. Jak pracować z psem by go stymulować psycho – fizycznie i by rozwiązać problemy z zachowaniem.
 • Autokontrola

WSPÓŁCZEŚNIE PROBLEMY Z ZACHOWANIEM PSA I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA. TERAPIA ZACHOWAŃ.

 • Ważne pojęcia i przykłady: nauczanie, desensytyzacja, przekierowywanie, przerywanie, wzmacnianie, wygaszanie, warunkowanie, przeciw-warunkowanie, B.A.T
 • Przygotowanie psa na przyjście na świat dziecka.
 • Przygotowanie psa na: przeprowadzkę, kolejnego psa, długą podróż, kota
 • Tworzenie planu pracy z psem.
 • Terapia zachowań.
 • Preparaty, suplementy i akcesoria pomocne w terapii zachowań.
 • Praca z relacją człowiek- pies. Kiedy pogłębiać, kiedy rozluźniać relację.
 • Zarządzanie poziomem stresu- stymulacja stresem i odstresowywanie.

OMÓWIENIE NAJPOPULARNIEJSZYCH PROBLEMÓW Z ZACHOWANIEM PSA I SPOSOBÓW ICH ROZWIĄZANIA:

 1. Lęk separacyjny.
 2. Kłopotliwe zachowania podczas nieobecności opiekuna.
 3. Reaktywność smyczowa.
 4. Reaktywność.
 5. Szczekliwość
 6. Kompleks napoleona.
 7. Lękliwość.
 8. Agresja w stosunku do psów.
 9. Agresja w stosunku do ludzi.
 10. Nadwrażliwość – hałas, bodźce specyficzne.
 11. Apatia, depresja, żałoba.
 12. Zachowania rywalizacyjne
 13. Bronienie zasobów
 14. Nadwrażliwość sensoryczna (np. dotyk)
 15. Trudne relacje z mieszkańcami (psem kotem, człowiekiem)
 16. Inne zaburzenia zachowania.

SZKOLENIA GRUPOWE

 • Zasady organizacji i prowadzenia zajęć grupowych.
 • Szkolenia grupowe – dla jakich psów są dedykowane.
 • Jak przeprowadzić grupę resocjalizacyjną dla psich nastolatków i dorosłych psów.
 • Jak zorganizować psie przedszkole.
 • Akcesoria i przygotowanie do przeprowadzenia szkolenia grupowego.
 • Zasady bezpieczeństwa w czasie szkolenia psów.

SZKOLENIE INDYWIDUALNE

 • Zasady organizacji i prowadzenia zajęć indywidualnych.
 • Konsultacja indywidualna – dla kogo jest dedykowana.
 • Najczęstsze problemy behawioralne u psów.
 • Akcesoria i przygotowanie do przeprowadzenia szkolenia indywidualnego.
 • Wywiad – arkusz do pracy indywidualnej.
 • Organizacja pracy i budowanie relacji z klientem.
 • Dobieranie celów i metod szkoleniowych w zależności od rasy  i  indywidualnych predyspozycji psa.
 • Ocenianie i uwzględnianie potrzeb psychicznych i fizyczne psów podczas ich szkolenia;
 • Zasady bezpieczeństwa w czasie szkolenia indywidualnego.

METODYKA NAUCZANIA OPIEKUNÓW

 • Metodyka nauczania opiekunów na szkoleniu grupowym.
 • Metodyka nauczania opiekunów na szkoleniu indywidualnym.
 • Budowanie relacji z klientem.

ETYKA PRACY

 • Etyka pracy.
 • Higiena pracy behawiorysty.
 • Feromony, mowa ciała, napięcia
 • Praca własna instruktora.

DIETETYKA, ZDROWIE, PIELĘGNACJA, PIERWSZA POMOC

 • Zasady zdrowego żywienia psów.
 • Suplementacja.
 • Wpływ diety na zachowanie psa. Manipulacja dietą.
 • Wpływ diety na zdrowie psa.
 • Pielęgnacja psa w zależności od rasy i przeznaczenia.
 • Rozpoznawanie wpływu chorób psów na ich zachowanie. Odczytywanie i interpretowanie sygnałów wysyłanych przez psy.
 • Udzielanie pierwszej pomocy dla psa.
 • Co powinna zawierać domowa psia apteczka.

WYSTAWY, HODOWLE

 • Hodowla, wystawy- zasady.
 • Związek Kynologiczny, pseudo hodowle.
 • Współpraca z hodowcami.
 • Współczesna wiedza, a porady hodowców.

PROWADZĄCY

SONIA MACIUSZEK INSTRUKTOR SZKOLENIA PSÓW, BEHAWIORYSTA, HODOWCA PSÓW RASOWYCH, PRZYGOTOWUJE PSY DO REKLAM I FILMÓW. PROWADZI ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE W PSIM EKSPERCIE.

JULIA ŚLIWA– WETERYNARZ, KSZTAŁCIŁA SIĘ W WIELKIEJ BRYTANII I POLSCE.

GRZEGORZ SŁAWIŃSKI – DIETETYK, TRENER, HODOWCA PSÓW, ASYSTENT NA PLANACH FILMOWYCH.

KAROLINA WALKÓW– INSTRUKTOR SZKOLENIA PSÓW, BEHAWIORYSTA, INSTRUKTOR SZKOLENIA KONI, PROWADZI ZAJĘCIA Z HIPOTERAPII. PROWADZI ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE W PSIM EKSPERCIE.

chevron-down